A A A K K K
для людей з порушеннями зору
ДНЗ "Центр легкої промисловості
та побутового обслуговування населення м. Житомира"

Методична діяльність

«Педагогічна ідея – це повітря,
в якому розправляє крила педагогічна творчість»

Василь Сухомлинський

Запорукою підготовки висококваліфікованих робітників є оволодіння методикою і досвідом управління навчальним процесом. Адміністрацією Центру визначено фактори щодо реалізації програми впровадження оновленої системи навчання:

 • визнаний підхід до системи професійного навчання не як до форми виробничого навчання, а як до сучасної перспективної педагогічної технології, пов'язаної з професійним навчанням;
 • гуманізація освітнього процесу у системі професійної освіти проявляється в тому, що система навчання дозволяє враховувати особливості кожної людини з метою підвищення якості освітнього процесу.

Носієм педагогічних інновацій виступають творчі енергійні люди, які фахово здатні, морально і матеріально зацікавлені проведенням інноваційних змін. У Центрі працює 6 методичних комісій. З метою упровадження інноваційних освітніх та виробничих технологій створено 2 творчі групи: «Особистісно-орієнтоване навчання – шлях до виховання громадянина-патріота» (керівник Н. Осадчук), «Трансформація педагогічних ідей В. Сухомлинського в практику роботи навчального закладу» (керівник І. Мазарчук).

Методичні дослідження ведуться з наступних напрямків:

 • створення атмосфери зацікавленості кожного учня в роботі групи;
 • стимулювання учнів до висловлювань;
 • використання різних способів виконання завдань;
 • моделювання життєвих ситуацій;
 • створення педагогічних ситуацій спілкування, обміну думками, які дозволяють кожному учневі проявити ініціативу, самостійність, винахідливість у способах робіт.

Предметом дослідження являються інноваційні технології освіти та їх вплив на підвищення якості кваліфікованих робітників в професійному навчальному закладі, їх вплив на підвищення якості підготовки випускників.

Робота з педагогічними кадрами є основою для інноваційних процесів, головними причинами гальмування яких є психологічні проблеми: зміна педагогічного менталітету, позбавлення педагогічних стереотипів і настанов. Саме вирішення цієї проблеми є пріоритетним завданням управління інноваційною діяльністю.

У творчому колективі Центру завдяки методисту, наставникам - досвідченим педагогам та ціленаправленій самоосвіті плекається юна зміна – молоді педагоги, які продемонстрували свій професійний ріст, ставши переможцями другого етапу конкурсу «Молодий педагог професійної освіти».

Найбільш популярними у педагогів Центру є такі педагогічні технології:

1.      Інформаційно-розвивальні, які передбачають виклад педагогом теоретичних відомостей під час проведення лекції або семінарського заняття; організацію самостійної роботи учнів з вивчення нових знань з теоретичних джерел, інструкцій, комп'ютерних засобів навчання.

2.      Діяльнісні, спрямовані на підготовку професіонала, здатного кваліфіковано розв'язувати виробничі завдання. Ці технології передбачають проведення аналізу виробничих ситуацій, розв'язання ситуативних виробничих завдань, ділові ігри, моделювання професійної діяльності в навчальному процесі, організацію професійно спрямованої дослідницько-пошукової роботи тощо.

3.      Розвивальні, спрямовані на професійний розвиток майбутнього фахівця, здатного творчо працювати, самостійно визначати способи і засоби вирішення проблемних виробничих ситуацій тощо. До цих технологій входять: проблемне навчання, проблемні лекції, семінари, навчальні дискусії, лабораторно-практичні роботи з елементами дослідництва.

4.      Особистісно орієнтовані, метою яких є формування активної, творчої особистості майбутнього фахівця, здатного самостійно будувати і коригувати свою навчально-пізнавальну діяльність. До цих технологій входить аудиторна (незначна) і позааудиторна самостійна діяльність учнів, робота за індивідуальним планом, дослідницька робота, метод проектів тощо.

Основними принципами інноваційного розвитку освітнього процесу з метою підвищення якості знань учнів у нашому Центрі  є:

• принцип системності інноваційного розвитку, що передбачає врахування

розмірності всього комплексу змін освітнього процесу;

• принцип досягнутого результату, що відображає залежність наступних

нововведень від рівня культурного засвоєння попередніх;

• принцип модульної побудови інноваційних структур освітнього процесу.

Педагоги організовують навчання так, щоб учні самі відкривали нове, а не одержували готові відповіді, впроваджують елементи групової роботи, самостійної роботи з підручником, посібниками, дидактичним роздатковим матеріалом, мережею Інтернет, приділяють велику увагу дослідницькій та творчій роботі. З метою впровадження особистісно-зорієнтованої технології та технології формування творчої особистості педагоги у співпраці з учнями розробляють інструкційно-технологічні карти до тем програми, опорні конспекти, робочі зошити для самостійного опрацювання матеріалу учнями, дидактичні матеріали до уроків, завдання для перевірки знань тощо. Педагоги Центру зробили висновок, що застосування сучасних інноваційно-педагогічних технологій дозволяє створити ефективну систему навчання, яка:

 • сприяє активізації пізнавальної діяльності;
 • мотивації до навчання;
 • високій результативності;
 • забезпечує психологічний комфорт;
 • розвиває креативне та критичне мислення;
 • забезпечує вільний вибір;
 • сприяє індивідуалізації навчальної діяльності;
 • створює ситуацію успіху.

Наскільки правильний шлях обрав педагогічний колектив Центру свідчать такі найбільш вагомі результати. Завдяки інноваційним процесам у навчальному закладі:

 • створено комфортні умови для навчання, розвитку та виховання дітей.
 • освоєні нові сучасні технології, методи і форми роботи.
 • підвищується рівень професійної компетентності педагогів, що підтверджується результатами участі педагогів в професійних конкурсах.
 • передовими педагогами закладу розповсюджується досвід роботи з проблемної теми через відкриті уроки, заходи.
 • позитивні результати дає використання інноваційних технологій в вихованні і навчанні майбутніх кваліфікованих робітників.

Помітними стали зміни у формуванні особистості:

 • підвищилася мотивація, пізнавальний інтерес учнів до навчання та рівень навчальних досягнень;
 • збільшилась кількість учнів, які приймають участь в інтелектуальних та творчих конкурсах;
 • підвищується рівень сформованості комунікативних навичок учнів;
 • підвищився рівень креативного та критичного мислення;
 • ефективна творча робота в групах, парах;
 • збільшилась кількість учнів, здатних до самостійної роботи на рівнях творчої діяльності;
 • підвищується рівень вихованості учнів.

Педагогами представлено досвіди роботи в рамках єдиної методичної теми, на підставі яких створено банк даних педагогічних ідей.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було підтверджено

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень